Automatización Automatización
Automatització industrial

Gràcies a la formació multidisciplinar dels nostres tècnics i a la gran experiència que Abac té en l’àmbit de l’automatització industrial, desenvolupem qualsevol projecte d’automatització amb independència de la plataforma de programació.

Automatització industrial

Partint de les necessitats del client dissenyem el sistema de control i la seva integració, que consta de la programació a qualsevol nivell (PLC, Scada, HMI, control distribuït…) finalitzant amb la posada en servei de la instal·lació.

Integració de xarxes de comunicació industrial

Les noves tendències han portat a la implantació de la perifèria descentralitzada, mitjançant busos de camp (Profibus, Profinet, Interbus, ASI…) tant en cable, fibra òptica, com en connexions sense fils.
Cada cop més necessària la comunicació de dades per la interconnexió de les xarxes de control amb les xarxes corporatives per a ordres de producció, qualitat, control estadístic dels processos, accessos remots…
ABAC selecciona el tipus de xarxa més adequada per a cada aplicació, el mitjà necessari, la planifica, la integra i la posa en servei.

Sistemes de seguretat

Integració de sistemes de seguretat programables en PLC/AS “fail safe”, tant en lògica de control continu, com en matrius de seguretat.
Disposem de la certificació per l’enginyeria i programació de sistemes de seguretat HIMA amb l’eina de programació SILworX, aplicable tan en les families de PLC de seguretat HIMax com HIMatrix.

Modernització de Sistemes de control

Al món de la indústria es fa necessària la seva modernització tant per la obsolescència dels seus sistemes, com per les noves necessitats d’automatització.
ABAC fa la migració partint del projecte original, donant la solució més òptima, des de la realització de l’enginyeria inversa, fins a la posada en servei del nou sistema .

Quadres de control i potència

Per tal d’oferir la solució integral, Abac dissenya i construeix quadres de control i de potència associats al projecte d’automatització.