Básculas móviles Básculas móviles
Bàscules mòbils
refer_n3

Descripció planta

Indústria del sector químic dedicada a la fabricació de polipropilè, polímer termoplàstic que s’obté de la polimerització de propilè, que pertany al grup de les poliolefines.
La instal•lació consta de 8 extrusores amb sistema de tall de cap inundat amb una mitja de 6 bàscules dosificadores per màquina, algunes d’aquestes bàscules dosificadores es poden utilitzar en diferents línies d’extrusió, per la qual cosa s’ha implementat un sistema de bàscules mòbils amb rodes que poden utilitzar-se en qualsevol de les línies de producció.

Descripció sistema d’automatització

Per a poder moure les bàscules, fer que la instal•lació sigui el mes robusta possible i evitar problemes de connexionat dels cables de comunicació s’ha optat per fer la comunicació entre la bàscula i el sistema de control a través d’una xarxa ethernet sense fils (WIFI) , així només cal connectar el cable d’alimentació de potència.

Solució tècnica

La xarxa sense fils consta de 2 punts d’accés que cobreixen tota la superfície per on es poden instal•lar les bàscules dosificadores, que estan connectats a un PLC S7 400 a través d’una xarxa profinet que es la que s’utilitza per altres elements que formen part de la instal•lació.
Per a saber a quina línia de producció està assignada cadascuna de les bàscules dosificadores, junt amb la bàscula s’ha instal•lat una estació remota ET-200, que amb un sistema de codificació amb un connector multipolar identifica la línia de producció.