Control calderas
planta energía
Control calderas
planta energía
Control calderes planta energies
Control calderas planta d'energies

Descripció planta

Aquesta planta d’energies conté tots els elements necessaris per subministrar a la resta de plantes de la seva instal•lació l’aigua, aire, vapor i resta d’elements necessaris per al seu funcionament. En concret existeixen 3 calderes que realitzen aquesta funció.

Descripció sistema d’automatització

Dues de les tres calderes s’han automatitzat amb un sistema de control PCS7 V7.0. Aquest serà l’inici per traslladar la resta de la planta a aquest sistema, i així aprofitar la infraestructura ja existent de PLC’s Siemens.

Cadascuna d’aquestes dues calderes s’ha organitzat de la següent manera: 1 AS com a sistema de control normal de la instal•lació, i 1 AS de seguretat, aquest a la vegada redundant aconseguint un sistema de alta seguretat i alta disponibilitat. Tota la perifèria d’entrada-sortida s’ha connectat mitjançant perifèria distribuïda de Siemens ET200M, i els mòduls de seguretat amb les IM’s pertinents que suporten la redundància i el protocol Profi-safe de Siemens.

Aquests AS es comuniquen amb una parella de servidors redundants (OS1 i OS2) i una estació de enginyeria (ES) a través d’una xarxa ethernet de Control. De la mateixa manera s’ha creat una xarxa de Supervisió que uneix els OS i el ES amb les estacions de operador (OT), quedant d’aquesta manera unes xarxes independents i optimitzades en el pas d’informació entre equips.

Estació d’enginyeria

Es tracta d’un PC industrial enrackable de Siemens amb una targeta d’industrial ethernet per tal de connectar-nos amb els AS via ethernet i amb protocol ISO. El port ethernet de la placa mare s’ha reservat per la comunicació amb les estacions d’operador (OT’s).

Estació d’operadors

Es tracta de PC’s industrials enrackables de Siemens. El port ethernet de la placa mare és el que comunica amb els servidors redundants per tal d’oferir la informació necessària de WinCC als operadors. S’han realitzat diferents pantalles de gràfiques, una de procés i una altra que aporta la informació de seguretat en forma de matriu (actuadors – sensors), per tal de detectar de manera ràpida els enclavaments necessaris.

Servidors

Existeixen dos servidors, un redundant de l’altre, per tal d’evitar la fallada única del sistema. Tots dos tenen també doble connexió ethernet per tal d’accedir als PLC’s (via protocol ISO) i recollir les dades, i després enviar-les a les estacions d’operació (OT’s) via TCP/IP. Es tracta de PC’s industrials enrackables de Siemens amb doble disc dur amb possibilitat d’extracció en calent.

Control (AS)

Per al control s’han instal•lat quatre PLC’s, del tipus SIEMENS S7-400. Dos d’aquests basats en tecnologia d’alta disponibilitat i de seguretat (FH). Les entrades-sortides s’han connectat a diferents ET200M de Siemens com perifèria distribuïda, incloent aquelles que formen part de les cadenes de seguretat mitjançant mòduls adients del tipus “Fail-safe”. La programació de control s’ha realitzat mitjançant l’eina de programació de Siemens: CFC.