Ingeniería Ingeniería
Enginyeria

Abac li ofereix la possibilitat de realitzar la enginyeria de detall dels projectes de control, així com les especificacions i requeriments associats.

Cada projecte que implementem és diferent i per aquest motiu, és molt important que a la fase d’estudi inicial s’identifiquin clarament les necessitats del client, per poder garantir la solució òptima a implantar.

Podem realitzar els estudis i el procés documental, que pot incloure:

  • Plànols dimensionals, esquemes de control i cablejat.
  • Llistat de materials.
  • Fulls de dades.
  • Certificats de materials.
  • Procediments de fabricació (mecanitzat, cablejat).
  • Procediments de proves (Assajos elèctrics, proves funcionals FAT, SAT…).
  • Manuals d’operació.
  • Manuals de manteniment.