Planta
envasado PEAD
Planta
envasado PEAD
Envasat planta PEAD
refer_n1

Descripció planta

La zona d’envasat de PEAD d’aquesta empresa, consta de dos línies. Cada línia té una ensacadora associada amb les corresponents cintes de transport de sacs i un paletitzador. Al final de les dues línies de paletitzat hi ha una sola enfundadora comuna.

Descripció sistema d’automatització

L’objecte del projecte es la programació dels dos paletitzadors i de l’enfundadora, objecte de una migració ja que fins aleshores funcionava amb un sistema obsolet i inaccessible, també s’han inclòs els canvis necessaris per complir la reglamentació actual de seguretat de màquines.
S’ha instal•lat un PLC S7 en cadascuna de les tres màquines, per tal de poder supervisar el sistema, aquest inclou una pantalla tàctil d’operació connectada als tres autòmats amb xarxa MPI.

Supervisió

La supervisió inclou una estació d’operació basada en la pantalla tàctil de SIEMENS, model TP 177, de 7”. La seva finalitat es indicar l’estat dels elements de seguretat.

Control PLC

Per al control s’ha instal•lat un PLC, del tipus SIEMENS S7-300, per cadascuna de les màquines, amb perifèria central per recollir les senyals de camp.
L’autòmat se n’encarrega del correcte funcionament de les màquines, la coordinació entre elles, les seguretats i el seu funcionament tan automàtic com en manual.