Planta
de fabricación
de papel
Planta
de fabricación
de papel
Planta de fabricació de Paper
paper_ind_big

Descripció planta

Fàbrica dedicada a l’elaboració de paper, utilitzant fibres vegetals procedents de la fusta, o reciclades. Aquesta línia de fabricació elabora, partint de pasta verge, bobines de paper, preparades per la seva posterior manipulació.
Aquest paper un cop manipulat s’utilitza com a paper higiènic, paper de cuina, tovallons, eixugamans i cel•lulosa industrial.

Descripció sistema d’automatització

La planta està automatitzada amb un PLC SIEMENS Step-7 S7-400 amb estacions remotes del tipus ET-200M i ET-200S . Per la part de la visualització s’ha emprat un sistema HMI WinCC de Siemens.

En aquest projecte s’ha integrat també el sistema de control de la Màquina de paper, així doncs tenim tot el procés en el mateix sistema de control. D’aquesta forma des de qualsevol planta, amb sistema d’autentificació de login i password, podem controlar tot el procés.

Supervisió

La supervisió inclou un sistema de servidors redundants que per donar disponibilitat s’han instal•lat en dues zones oposades de la planta, per tal que si una zona cau podem seguir operant des de l’altra, totes les comunicacions tan a nivell de control, com de supervisió com de redundància s’ha fet amb fibra òptica multimode.
El sistema te un total de 5 clients.
Amb aquesta configuració podem controlar la planta de forma automàtica, veiem tant les seqüències d’engegada i parada realitzades amb S7-GRAPH, com el control continu ajustant tots els paràmetres propis del control, com els de producció i qualitat.

Control PLC

Per al control s’ha instal•lat un AS del tipus 416-2DP, amb 3 ET-200M de Siemens i 3 remotes ET200S pels CCM.

Arquitectura de la xarxa

Existeixen dues xarxes Ethernet diferenciades, la de control a 100Mbps on hi conviuen els PLCs, i la xarxa de supervisió a 1Gbps en cable entre les dos estacions d’operació locals amb fibra òptica multimode entre plantes.
Les remotes ET-200 s’integren en una xarxa Profibus de cable a 1,5Mbps