Planta de
granulación
Planta de
granulación
Planta de granulació
granulacio_b

Descripció planta

Indústria del sector químic dedicada a la fabricació de polipropilè, polímer termoplàstic que s’obté de la polimerització de propilè. S’utilitza en una àmplia varietat d’aplicacions de les que destaquen empaquetat d’aliments, teixits, equips de laboratori, automòbil….

Descripció sistema d’automatització

Aquesta planta està automatitzada amb un conjunt de 14 PLCs, 5 del tipus SIEMENS S7-400, 7 SIEMENS S5-135U i S5-115U i 2 SCHENIDER Quantum, per la part de la supervisió s’ha emprat un sistema HMI WinCC de SIEMENS amb estructura client-servidor.

Supervisió

La supervisió està basada en el sistema scada WinCC de SIEMENS, aquest inclou un conjunt de 2 servidors redundants, amb un total de 5 clients centralitzats a la sala de control, 3 clients per controlar els transports de matèries primeres i producte acabat i un altre client amb pantalla tàctil per poder operar a la part de logística a peu d’equips.
Amb un control d’accés als clients mitjançant el sistema de xip-card, se aconsegueix que la manipulació a cadascun dels clients sigui en tot moment segons els privilegis establerts.

Control PLC

Per al control hi ha instal•lats 5 PLCs del tipus SIEMENS S7-400, 7 PLCs del tipus SIEMENS S5-135U i 2 SCHNEIDER del tipus MODICON-984 , amb una mitja de 200 entrades i 200 sortides digitals, 64 entrades analògiques i 32 sortides analògiques.

Arquitectura de la xarxa

La xarxa a nivell de sistema; servidors i els PLCs SIEMENS, és una Ethernet industrial a 10Mbps en cable entre els dos servidors i els PLCs de granulació i en fibra òptica multimode entre aquests i els PLCs de logística. Entre els servidors i els PLCs MODICON s’ha creat una xarxa MODBUS+ a 10Mbps.
A nivell de supervisió, entre els servidors i els clients i les impressores la xarxa es una Ethernet a 100Mbps combinada en cable de parell trenat i fibra òptica, segons necessitats.
Existeixen xarxes locals dels PLCS per les seves remotes ET-200M, ET200L en Profibus de cable a 1,5Mbps.

Supervisió remota

S’incorpora un sistema de supervisió remot a través de la intranet, on un dels clients del sistema de control és a la vegada servidor Web, amb les restriccions i seguretats pertinents. D’aquesta forma es pot visualitzar des de qualsevol punt autoritzat l’estat de la producció de forma continua.