Planta plásticos Planta plásticos
Planta de fabricació de plàstics
Planta de fabricación de plásticos

Descripció planta

Factoria dedicada a la fabricació de plàstics tècnic ABS i SAN. Els elements primaris de les seves reaccions són l’acrilonitril, el butadiè i l’estirè.
La fàbrica consta de 3 plantes: Polimerització 1 (on s’obté la pols ABS), Polimerització 2 (on es produeix el plàstic SAN) i Granulat-Logística (on es barregen els dos elements anteriors, juntament amb els additius, per tal d’obtenir el plàstic ABS). El producte obtingut s’emmagatzema en unes sitges.

Descripció sistema d’automatització

El sistema d’automatització es basa en PLC’s Siemens i sistema de visualització i comandament CITECT. La arquitectura es basa en diferents PLC’s de la família S7-400 que comuniquen amb uns PC’s redundants, servidors d’I/O’s. Aquests, alhora es comuniquen, de manera redundant amb uns PC’s servidors d’aplicatiu, també redundants. Finalment, els diferents PC’s clients són els que es connecten a aquests servidors.

Aquesta arquitectura es repeteix per les 3 plantes.La única diferència consisteix en què a cada planta varia el número de S7-400 que controlen els diferents equips.La comunicació entre aquest equips i amb els servidors d’I/O’s es realitza mitjançant xarxa profibus, exceptuant aquells PLC’s que gestionen gran quantitat de dades, en els quals s’utilitzen xarxes Ethernet.

Les senyals de camp que es recullen mitjançant perifèria distribuïda de Siemens ET200M. Excepte a la planta de Polimerització 1, que en tractar-se de zona classificada, utilitzen perifèria Siemens ET200iSP. Disposen també de gran quantitat de motors controlats via profibus-DP, amb aparells Simocodes.

Altres Projectes realitzats a planta

Coordinació posada en servei:
Realitzant la gestió de material, tasques i persones, per tal de complir els terminis definits.

Ampliació Capacitat de Producció:
Es va ampliar la planta de Polimerització 1 amb dos reactors de polibutadiè. En aquest projecte es va realitzar la gestió de material, tasques i persones des de l’inici, fins la posada en servei de les diferents instal•lacions.

Obtenció del certificat CE:
ABAC hi col•laborà a nivell tècnic, traslladant les diferents mesures que s’havien de implementar, segons la normativa aplicable.

Unificació Sala de Control:
La col•laboració d’ABAC va implicar la planificació del canvi a nivell de maquinari i de llaços de panell ,que es van implementar amb la programació d’un PLC de seguretat de la família S7-300F.

Estudis de seguretat de les diferents instal.lacions:
Per tal de complir la normativa actual en matèria de seguretat i prevenció laboral, s’han revisat els diferents documents de seguretat. ABAC ha col•laborat a nivell documental, traslladant les noves consignes d’actuació al procés de control. Aquesta tasca ha comportat la elaboració de nous llaços de control (elèctrics) i nous sistemes de programació (PLC’s S7-300 i S7-400 de seguretat).