Planta de Resinas Planta de Resinas
Planta de resines
Planta de resines

Descripció planta

Planta dedicada a la fabricació de resines de polièster i vinilèster insaturades.

Descripció sistema d’automatització

Aquesta instal•lació s’ha automatitzat amb un sistema de control distribuït PCS7 V7.0 de SIEMENS.

Arquitectura

El sistema de control distribuït s’ha basat en una arquitectura client – servidor.

En la part de control un AS-417H sistema d’automatització de gama alta i d’alta disponibilitat amb CPUs redundants, amb perifèria d’entrades/sortides ET-200M .

En l’apartat de operació i supervisió s’han instal•lat un conjunt de servidors redundants, comunicats amb un altre conjunt de servidors de BATCH redundants on es controlen l’execució de les receptes i el control dels diferents lots, tot comunicat, en una xarxa separada de la de control, amb un total de 5 clients.

Supervisió (OS)

La supervisió inclou quatre estacions d’operació, clients (OT), equipades amb dos pantalles cadascuna, aconseguint visualitzar dos zones de la planta diferents des de cada lloc d’operació.

Amb aquesta configuració i amb el sistema de control de lots SIMATIC BACTH podem controlar la planta de forma automàtica posant en marxa el sistema de seqüències SFC automàticament. D’aquesta forma sempre veiem en el punt on estem dins de cada seqüència de producció i quines condicions ens calen per passar al següent pas, amb aquest criteri aconseguim que la diagnosi del procés arribi a nivell d’operació.

S’han utilitzat controls estàndard de PCS7 V7.0.
S’han fet a mida les funcionalitats especials que s’han requerit segons les especificacions de producció per completar les necessitats que no cobrien les llibreries estàndard

Control (AS)

Per al control s’ha instal•lat un AS del tipus 417-H, amb 12 ET-200M de Siemens que recullen les senyals no Ex provinents del CCM i dels regleters de camp, i les senyals Ex de barreres separadores.

Estació d’Enginyeria

En aquest cas es disposa d’una sala d’enginyeria on esta instal•lada l’Estació d’enginyeria (ES) i des d’on programem qualsevol part de l’aplicació. Disposem d‘un últim client des d’on es creen els lots de fabricació i es pot observar el funcionament de la planta sense necessitat d’anar a la sala de control