Sistema
control logística
Sistema
control logística
Sistema de control logística
refer_n2

Descripció planta

Aquesta instal•lació está dedicada a controlar tots els tancs de matèries primes i producte acabat ubicats en diverses zones dels parcs de tancs.

Descripció sistema d’automatització

Aquesta instal•lació s’ha automatitzat amb PLCs (tipus Siemens S7-400) + Scada (WinCC).

Arquitectura

El sistema de supervisió s’ha basat en una arquitectura client – servidor.

En la part de control hi ha instal•lats 4 PLCs del tipus S7-400, un dels qual es redundant una CPU-417H.

En l’apartat de operació i supervisió s’han instal•lat un conjunt de servidors redundants, comunicats en una xarxa separada de la de control, amb un total de 5 clients.

Supervisió

La supervisió inclou cinc estacions d’operació, clients (OT), 4 equipades amb dos pantalles cadascuna, aconseguint visualitzar dos zones de la planta diferents des de cada lloc d’operació. Amb aquesta configuració podem controlar la planta de forma automàtica des de les tres diferents zones amb un control d’usuaris limitem l’operació de cadascun dels parc de tancs sobre els altres.
S’ha creat una llibreria per WinCC seguint els estàndards en sistemes de control, aconseguint que l’aspecte i les operacions bàsiques siguin les mateixes que en les llibreries de control distribuït de l’empresa.

Control (AS)

Per al control hi han instal•lats quatre PLC del tipus S7-400 3 amb CPU 416, i u quart d’alta disponibilitat S7-417H. Apart del control també s’envien dades als altres centres de control de l’empresa amb les dades dels tancs.

Estació d’enginyeria

En aquest cas es disposa d’una estació d’enginyeria portàtil ja que entre les tres zones d’operació hi ha distancies considerables, així podem programar tant localment com a distància qualsevol zona dins de qualsevol parc de tancs.

Instal.lació

S’han instal•lat els equips, tant els clients com els servidors, en armaris tancats descentralitzant els teclats, ratolins i monitors (dobles en els clients) amb KVM de Black box.
Tots els elements de xarxa, tan en l’apartat de supervisió com en el de control també s’han centralitzat en un armari de comunicacions on arriba la fibra òptica per portar els clients a la zona de tancs exterior i interior, ja que els servidors estan situats em una externa a l’empresa.